Videos

Dr. Piotr Przybylski, 1st Vice President of PACT, shares three Polish history lectures which he presented to the students of the John Paul II Institute of the University of St. Thomas in Houston, Texas USA in April 2020. The lectures describe the military conflicts of Poland with neighboring empires and show Polish contribution in the creation, support, and development of the United States of America. They encompass the period from the 1st Commonwealth in the early 17th century, through the Polish fight on independence during its 19th-century partitions and the 20th-century world wars to the fall of communism and 1st democratic elections in 1989. At the end of the second part, Prof. John Hittinger, Director of the John Paul II Institute, presents the philosophy of Karol Wojtyla and his influence on ending the Cold War when he was Pope John Paul II.

Dr Piotr Przybylski, I Wiceprezes Polsko-Amerykańskiej Rady Teksasu, przedstawia trzy wykłady z historii Polski, które w kwietniu 2020 r. wygłosił studentom Instytutu Jana Pawła II Uniwersytetu Św. Tomasza w Houston w Teksasie. Wykłady opisują konflikty zbrojne Polski z sąsiednimi mocarstwami, jak rόwnież ukazują polski wkład w tworzenie, wspieranie i rozwój Stanów Zjednoczonych Ameryki. Obejmują one okres od I Rzeczypospolitej początku XVII wieku, przez walkę o niepodległość Polski podczas zaborόw i wojny światowe XX wieku, aż po upadek komunizmu i pierwsze demokratyczne wybory w 1989 roku. Na zakonczenie drugiej prezentacji, prof. John Hittinger, dyrektor Instytutu Jana Pawła II, przedstawia filozofię Karola Wojtyły i wpływ na zakończenie zimnej wojny, jaki miał jako papież Jan Paweł II.

Enjoy these virtual flip-books of all the slides from Dr. Przybylski’s lecture.

Below are the full-length videos of Dr. Przybylski’s lectures.
They are best viewed in full screen.